Prezime, očevo ime, ime VUČEMILOVIĆ IVANA ANTE
Godina rođenja 230324
Narodnost Hrvat
Opština MAKARSKA
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 270749
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna