Prezime, očevo ime, ime VUKADINOVIĆ BOŽE ANĐELKA GINA
Godina rođenja 060323
Narodnost Srbin
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180151
Datum puštanja 291153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna