Prezime, očevo ime, ime VUKAJLOVIĆ SREĆKA JELKA
Godina rođenja 250512
Narodnost Hrvat
Opština ŠIBENIK
Srez ŠIBENIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 060549
Datum puštanja 080652
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna