Prezime, očevo ime, ime VUKOTA JOVE MIRKO
Godina rođenja 260510
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI NOVI
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 241250
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna