Prezime, očevo ime, ime VUKOVIĆ BOGOLJUBA DRAGUTIN
Godina rođenja 150924
Narodnost Srbin
Opština JASTREBARSKO
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090451
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna