Prezime, očevo ime, ime ALEKSIĆ MANOJLA VUCETA
Godina rođenja 20729
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 121251
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna