Prezime, očevo ime, ime VUKOVIĆ MILENA DUŠAN
Godina rođenja 210322
Narodnost Srbin
Opština ROGATICA
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 131248
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna