Prezime, očevo ime, ime VUKOVIĆ MILOŠ MANOJLO
Godina rođenja 080703
Narodnost Srbin
Opština DUVNO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 090949
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna