Prezime, očevo ime, ime ZABRDAC NIKOLE ĐURO
Godina rođenja 15
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090948
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna