Prezime, očevo ime, ime ZAFIROVSKI PAVLA JAKIM
Godina rođenja 120827
Narodnost Makedonac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 260150
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna