Prezime, očevo ime, ime BRANKOVIĆ DRAGUTINA OSTOJA
Godina rođenja 010928
Narodnost Srbin
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110659
Datum puštanja 130261
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova