Prezime, očevo ime, ime ZANINI ALEKSANDRA ELIĐIO
Godina rođenja 27
Narodnost Italijan
Opština ROVINJ
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 210149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna