Prezime, očevo ime, ime ZEČEVIĆ ISMETA IBRAHIM
Godina rođenja 301122
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 160949
Datum puštanja 020951
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna