Prezime, očevo ime, ime ZEČEVIĆ DANILA TOMO
Godina rođenja 180923
Narodnost Srbin
Opština NEVESINJE
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170851
Datum puštanja 170856
Organ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna