Prezime, očevo ime, ime ZEČEVIĆ ĐURE STEVO
Godina rođenja 250585
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 180151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna