Prezime, očevo ime, ime ZEČEVIĆ SPASOJA SRETKO
Godina rođenja 050222
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 040451
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna