Prezime, očevo ime, ime ZEKANOVIĆ NIKOLE TIHOMIR
Godina rođenja 280609
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 1505551
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna