Prezime, očevo ime, ime ZLODRE IVANA BOGOMIR
Godina rođenja 081224
Narodnost Hrvat
Opština ORIOVAC
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 040452
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna