Prezime, očevo ime, ime ZORICA ĐURE LEPOSAVA
Godina rođenja 010129
Narodnost Hrvat
Opština SLAVONSKI BROD
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200552
Datum puštanja 06085
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna