Prezime, očevo ime, ime ŽARIĆ BESA TOMO
Godina rođenja 50712
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 100851
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna