Prezime, očevo ime, ime ŽARIĆ JOVICE JAGOŠ
Godina rođenja 271014
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 071049
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna