Prezime, očevo ime, ime ŽARIĆ MILANA OLGA
Godina rođenja 010621
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 050551
Datum puštanja 220653
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna