Prezime, očevo ime, ime ŽARIĆ MILANA LJUBOMIR
Godina rođenja 041111
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 291050
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna