Prezime, očevo ime, ime ŽARIĆ PETAR MIRKO
Godina rođenja 251223
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 151249
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna