Prezime, očevo ime, ime ŽARIĆ VIDOJE BOŽIDAR
Godina rođenja 14
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 250349
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna