Prezime, očevo ime, ime ŽIKIĆ ŽARKA ĐORĐE
Godina rođenja 251018
Narodnost Srbin
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 090251
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna