Prezime, očevo ime, ime ŽINIĆ IVANA STJEPAN
Godina rođenja 060323
Narodnost Hrvat
Opština KOPRIVNICA
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 020549
Datum puštanja 100751
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna