Prezime, očevo ime, ime ŽIVADINOVIĆ MIKAJLA STOJAN
Godina rođenja 280828
Narodnost Srbin
Opština ALEKSANDROVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250649
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna