Prezime, očevo ime, ime ŽIVANOVIĆ STOJANA PETAR
Godina rođenja 70500
Narodnost Srbin
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 170151
Datum puštanja 170153
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna