Prezime, očevo ime, ime ŽIŽA SIME BRANKO
Godina rođenja 060527
Narodnost Srbin
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 050550
Datum puštanja 050553
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna