Prezime, očevo ime, ime BROZINA JOSIPA VINKO
Godina rođenja 221110
Narodnost Slovenac
Opština ILIRSKA BISTRICA
Srez KOPER
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 140552
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna