Prezime, očevo ime, ime BROZINA JOSIPA MIROSLAV
Godina rođenja 060814
Narodnost Slovenac
Opština POSTOJNA
Srez KOPER
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 310752
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna