Prezime, očevo ime, ime BROZOVIĆ ANDRIJE IVAN
Godina rođenja 20
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220749
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna