Prezime, očevo ime, ime BUDIMIR NIKOLE ILIJA
Godina rođenja 130721
Narodnost Hrvat
Opština FOJNICA
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 130252
Datum puštanja 130256
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna