Prezime, očevo ime, ime BUDIŠ JOSIP IVAN
Godina rođenja 070220
Narodnost Čeh
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200450
Datum puštanja 290752
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna