Prezime, očevo ime, ime BUKILIĆ RADOVAN BOGDAN
Godina rođenja 030222
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 150949
Datum puštanja 120355
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna