Prezime, očevo ime, ime ALEKSOVSKI DJORDJA GAVRIL
Godina rođenja 150722
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 31051
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna