Prezime, očevo ime, ime BULAJIĆ JOVANA BORISAV
Godina rođenja 280229
Narodnost Crnogorac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 090349
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna