Prezime, očevo ime, ime BULAJIĆ TOME RADE
Godina rođenja 250823
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190252
Datum puštanja 190255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna