Prezime, očevo ime, ime BULAJIĆ JOVANA DRAGO
Godina rođenja 141222
Narodnost Crnogorac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 080251
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna