Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ NIKOLA PETAR
Godina rođenja 270824
Narodnost Crnogorac
Opština DANILOVGRAD
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 0450
Datum puštanja 020851
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna