Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ LAZAR TODOR
Godina rođenja 210328
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 301049
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna