Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ MILOŠ VASO
Godina rođenja 02
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 201048
Datum puštanja 200950
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna