Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ VUKSAN MIRKO
Godina rođenja 100121
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200350
Datum puštanja 020651
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna