Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ MILAN BOŽO
Godina rođenja 13
Narodnost Crnogorac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 290349
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna