Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ RADOŠA BORO
Godina rođenja 250926
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200249
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna