Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ RADULA JOVICA
Godina rođenja 150900
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 030150
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna