Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ JOVICE VUČIĆ
Godina rođenja 150527
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220649
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna