Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ PETAR ŽIVKO
Godina rođenja 20
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 221149
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna