Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ MIRKA ISA
Godina rođenja 07
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 151149
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 06 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna